top of page

 

Lidt info fra generalforsamling den 24. januar 2023

Efter en veloverstået generalforsamling den 24. januar var der genvalg til bestyrelsen, bestående af Kurt Skræddergaard, Ole Krøjgaard og Carsten Bundgaard.

Vi har nået mange opgaver i sæsonen – nævnes kan færdiggørelse af padelbanen med fliser og udlægning af underlag med grus, ændring af bookingsystemet, ny forsikringsaftale, omlægning af linjer på tennisbanerne, udskiftning af sprinkleranlægget, renovering af lysmasterne, udvidelse af redskabsskuret, opfriskning af klubhuset, oprensning af dræn og kloak, samt beskæring af buske og træer.

Økonomien i klubben er desværre ikke til, at man kan ansætte en person, som kan klare de praktiske opgaver på banerne, så 6 spillende pensionister trådte til, og de vil også fremover stå for arbejdet, så anlægget står klar til kamp.

Lind Skole og Højgårdsskolen har haft mulighed for at bruge banerne i deres idrætstimer.

Lind Tennis & Padel støtter op om Byfesten i Lind; vi har til byfesten tilbudt ”kom og spil” samt familie-padel desuden arrangeret høvdingebold, hvor vi samlede over 200 forældre og børn.

Vi har lagt en ny masterplan og på kortsigt vil vi:

 • Lave en ny hjemmeside, som kommer ca. 1. april

 • Arrangere nogle dage med familie-tennis og -padel

 • Lave nogle flere arrangementer for unge

 • Gennemføre motionist-arrangementer med klubber i Snejbjerg og Tjørring

 • Fortsætte arbejdet med skolerne – nyt projekt kommer i foråret fra Herning Kommune

 • Tilbyde et billigt medlemskab til nye tennis-medlemmer

 • Investere i nye linjer i Alpi Hallerne, så vi kan spille indendørs tennis i Hal 3

 

Og på længere sigt, vil vi:

 • Ændre én tennisbane til 3 Pickleball baner, hvor der også kan spilles Floorball

 • Arbejde på at få en hoved- og navnesponsor til tennisbanerne

 • Lave en ny aftale med en leverandør af sportsudstyr

 • Opføre et nyt redskabshus på padelbanen

 • Renovere vores ”trætte” klubhus med nye vinduer og beklædning

 • Skabe mere hygge på baneanlægget med parasoller og planter m.m.

 • Omlægge en tennisbane til hybrid tennisbane, så vi kan spille året rundt.

 • Få en overdækning af padelbanen, så vi ikke er så vejr afhængige

Padel

Er banen våd anbefales det, at man ikke spiller på den.

Banelyset tændes på kontakten ved indgangsdøren og slukker automatisk efter 1½ time.

Nikotin- og snusposer må ikke smides på banen, da de ødelægger belægningen.

Tennis

Hvis det regner og der står pytter på banen, må I ikke spille på den.
Før I går i gang, vander I banen hvis den er tør og fejer derefter gruset væk fra linjerne.
Anvend kun tennissko, andre skotyper river overfladen op.
Når I er færdige med at spille, fejer I banen med slæbenettet - se instruktionen på banehegnet.
Når I er færdige med slæbenettet, skal I IKKE fjerne gruset fra linjerne.
Er banen tør, skal den vandes igen efter den er fejet.
Lyset på banen kan tændes på den udvendige kontakt på boksen (bane1) eller

på den indvendige kontakt i klubhuset - slukker automatisk efter 2 timer.

Hvis I går før lyset er slukket, bedes I slukke det på kontakten inde i klubhuset.

 

Nøglebrik

Brikken kan benyttes til tennisdøren og ALPI-Hallerne (toilet/omklædning).

Nøglebrik kan købes for kr. 100 (depositum) - venligst kontakt kassereren.                                                      

Affald

Affaldet sorteres i dåser/flasker og restaffald.

 


 

bottom of page