21-04-2020

Grundet Corona har der været meget usikkerhed omkring sæsonstart. Men nu er der lys for enden af tunnelen. Tennisbanerne vil åbne lørdag 25 april. for alt tennis. Vi følger selvfølgelig gældende retningslinjer som er listet herunder.

 

Retningslinjer:

At man ikke må samles flere end 10 personer

At man skal holde en afstand på 2 meter til andre personer

At man er særlig opmærksom på håndhygiejne – brug håndsprit, hvis der ikke er mulighed for at vaske hænder med vand og sæbe

At host eller nys sker i albuen eller i et papirlommetørklæde

At man skal holde sig hjemme, hvis man har symptomer som fx feber, hoste, muskelømhed – og gå straks hjem selv ved milde symptomer.

Vær opmærksom på de særlige risikogrupper som defineret af Sundhedsstyrelsen.

Hvis der i forbindelse med træning og brug af faciliteter benyttes rekvisitter (fx ketsjer eller golfkøller), anbefales det, at der så vidt muligt benyttes personlige rekvisitter. Hvis dette ikke er muligt, skal der være særskilt opmærksomhed på rengøring af fælles kontaktflader, hver gang en person afslutter brugen af en rekvisit.

Det forudsættes, at klubhuse og fælles omklædnings- og badefaciliteter stadig ikke er tilgængelige.

24-04-2019

Der har været forespørgsler for at få gang i rotationstennis igen. Derfor vil der være rotationstennis hver mandag klokken 19:00 hvor man kan møde op på banerne og spille med alle de andre tennisspillere.

Dette giver alle mulighed for at få spillet tennis minimum en gang om ugen, og måske finde nogle nye at spille tennis med.

01/3 2019 - Åbning af baner 

Der vil være standerhejsning og åbning af baner d. 27 April klokken 10:00

Alle har mulighed for at komme og prøve kræfter med tennis denne dag.

Vi glæder os til endnu en god sæson med massere af tennis på banerne i Lind 

VI ses!

13/2 2019 - Generalforsamling
Indkaldelse til generalforsamling torsdag den 28. februar 2019 kl. 18.00 i Alpihallen.
Vi starter med spisning, tilmelding til Felix – felixsanch@gmail.com - senest den 25. februar.
Dagsorden for generalforsamlingen
1. Valg af dirigent og stemmetællere
2. Formandens beretning fremlægges til godkendelse
3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse
4. Indkomne forslag
5. Valg af
5.1 Bestyrelsesmedlemmer
5.2 Suppleanter
5.3 Revisor og revisor suppleant
5.4 Repræsentant til Alpihallernes repræsentantskab
6. Evt.

Samtlige bestyrelsesmedlemmer er på valg, Felix ønsker ikke genvalg.

 

KLG Tennis

KONTAKT OS:

Kollundvej 33, Lind
7400 Herning

CVR 12177976
Konto 7620-2050050

  • Facebook