KLG Tennis

KONTAKT OS:

Kollundvej 33, Lind
7400 Herning

CVR 12177976
Konto 7620-2050050

  • Facebook

24-04-2019

Der har været forespørgsler for at få gang i rotationstennis igen. Derfor vil der være rotationstennis hver mandag klokken 19:00 hvor man kan møde op på banerne og spille med alle de andre tennisspillere.

Dette giver alle mulighed for at få spillet tennis minimum en gang om ugen, og måske finde nogle nye at spille tennis med.

01/3 2019 - Åbning af baner 

Der vil være standerhejsning og åbning af baner d. 27 April klokken 10:00

Alle har mulighed for at komme og prøve kræfter med tennis denne dag.

Vi glæder os til endnu en god sæson med massere af tennis på banerne i Lind 

VI ses!

13/2 2019 - Generalforsamling
Indkaldelse til generalforsamling torsdag den 28. februar 2019 kl. 18.00 i Alpihallen.
Vi starter med spisning, tilmelding til Felix – felixsanch@gmail.com - senest den 25. februar.
Dagsorden for generalforsamlingen
1. Valg af dirigent og stemmetællere
2. Formandens beretning fremlægges til godkendelse
3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse
4. Indkomne forslag
5. Valg af
5.1 Bestyrelsesmedlemmer
5.2 Suppleanter
5.3 Revisor og revisor suppleant
5.4 Repræsentant til Alpihallernes repræsentantskab
6. Evt.

Samtlige bestyrelsesmedlemmer er på valg, Felix ønsker ikke genvalg.