Der bliver hermed indkaldt til generalforsamling i KLG Tennis onsdag d. 7 April klokken 19:00.

Generalforsamlingen vil finde sted online PGA. den nuværende coronasituation, hvilket også betyder at vi ikke kan smide en seddel op i hallen med information herom.

Tilmelding sker til Anders på mail andersfleth@hotmail.com – hvorefter man vil modtage link til at deltage.

Hvis der er indkomne forslag skal de ligeledes sendes til Anders.

 

Dagsorden for generalforsamlingen:

1. Valg af dirigent og stemmetællere – Ove Pedersen

2. Formandens beretning fremlægges til godkendelse:

4. Indkomne forslag

5. Valg af:

5.1.A Bestyrelsesmedlemmer

På Valg er:

Rasmus Poulsen – Ønsker ikke genvalg

Jesper Madsen – Ønsker ikke genvalg

 

Tobias, Mikkel og Anders er på valg i 2022

5.1.B Formand

 

5.2 Suppleanter

5.3 Revisor

5.4 Repræsentant til repræsentantskabet i Alpi Hallerne

På valg er:

Anders Farcinsen Leth

Jørgen Farcinsen Leth

6. Evt.

 

 

Mvh.

Bestyrelsen